Gamle Hjarbæk

Nov. 2019.
Hjarbæk i gamle dage i ord og billeder, overleveret mundtligt eller gennem dokumenter og bøger.