Gamle Hjarbæk

Maj 2019.
Hjarbæk i gamle dage i ord og billeder ……………..