Hjarbæk Borgerforening  
-
revideret 5 marts 2016


Hjarbæk Borger- og Haandværkerforening blev stiftet 8 feb. 1939, og havde således i 2014 75 års jubilæum. Byens borgere ønskede el/gadebelysning i Hjarbæk, og det var om denne opgave Hjarbæk Borgerforening opstod. I dag afholdes årlige traditioner som fastelavn for byens børn, Sct. Hans fest, bankospil, nytårs gåtur mm., derudover arbejdes med aktuelle og relevante opgaver.

Vedtægter for foreningen kan ses på  ..>>

Medlemskab årligt 100 kr. person / 200 kr. pr. husstand / passivt medlemskab 100 kr. for 2016.


 Bestyrelse feb. 2016:

 Borgmester: Kaj-Lykke Larsen - tlf. 2019 6093 - mail: kaj-lykke@live.dk - valgt 2016

 Sekretær: Ulla Wang - tlf. 4140 7452 - mail: uwang7@gmail.com - valgt 2015

 Kasserer: Arne Jensen - tlf. 8660 3141 - mail: mail@butik-remme.dk - valgt 2016

 Blad mm.: Søren Schou - tlf. 4019 2310 - mail: nummer19@mail.tele.dk - valgt 2016
 Bestyrelsesmedlem: Sandie Dyhr - tlf. 2112 9305 - mail: mail@hjarbaekkro.dk - valgt 2015
Suppleant til bestyrelsen:
Ole Rømer - valgt 2016 for 1 år. 

Revisor:
Erling Hansen - tlf. 2177 501 - valgt 2016 for 1 år
Suppleant Jesper Bak - valgt 2016 for 1 år.

"SPRØJTEN" ansvarshavende udvalg:
Karen Kvist (valgt ?) - tlf. 8664 2694
Tina Rømer (valgt 2013) - tlf. 2026 4011 - mail:
tina@timedesign.dk

Web - ansvarlig for www.hjarbæk.dk:

Tina Rømer - mail: tina@timedesign.dk