Tilbage til Hjarbæk

Borgerforening

Hjarbæk Borger- og Haandværkerforening blev stiftet 8 feb. 1939, og havde således i 2014 75 års jubilæum. Byens borgere ønskede el/gadebelysning i Hjarbæk, og det var om denne opgave Hjarbæk Borgerforening opstod. I dag afholdes årlige traditioner som fastelavn for byens børn, Sct. Hans fest, bankospil, nytårs gåtur mm., derudover arbejdes med aktuelle og relevante opgaver.

Bestyrelse valgt februar 2018:
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen – tlf. 2019 6093 – kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Ulla Wang – tlf. 4140 7452 – uwang7@gmail.com
Kasserer: Karl Tholstrup – tlf. 2911 8862 – karltholstrup@gmail.com
Blad, web: Søren Schou – tlf. 4019 2310 – nummer19@mail.tele.dk
Medlem: Tina Nikkel – tlf. 4094 9194 – nikkelto@gmail.com

Suppleant: Jesper Bak
Revisor: Jesper Bak – Erling

Redaktion byens blad Sprøjten:
Økonomi: Karen Kvist – tlf. 8664 2694 – kvist.bent@godmail.dk
Redaktør: Tina Rømer – tlf. 2026 4011 – tina@timedesign.dk
Stof til Sprøjten sendes til tina@timedesign.dk