Tilbage til Hjarbæk

Julens glæde

Maj 2019
Julens Glæde er en godt. 70 år gammel tradition i Hjarbæk by, og er en opsparing, til de ekstra udgifter, der er forbundet med at holde jul.
Buddet kommer til din dør én gang om ugen / måneden og samler penge ind. Du får dit opsparede beløb udbetalt i december måned. Buddet får et mindre beløb pr. bog, samt renterne af de opsparede penge.
Ud over det trofaste bud, er der valgt en bestyrelse, der ser efter at alt går rigtigt til.

Det var Karoline Jensen der i 1945 startede indsamling af Julens Glæde i Hjarbæk. Første år indsamlede Karoline 10.920,75 kr., og der gav hende på 81 kr. i renter.. Alle indsamlede beløb blev ført i en stor protokol, den samme protokol som anvendes i dag.
I dag er der omkring sparer med i Julens Glæde, og der bliver samlet et anseeligt beløb sammen. 
Er det noget for dig at spare op i Julens Glæde kontakt da:
– “julemand” Jørgen Hansen tlf. 2142 6937 / 4014 6937.
Dejligt at der stadig er liv i den gamle tradition, selv om rente niveauet er meget lavt, GDPR regler skal overholdes, kontrol for hvidvask af penge samt kontant løst samfund mm. gør det vanskeligt for en lille forening at holde liv i traditionen.