Julens glæde i Hjarbæk

Julens Glæde er en ca. 70 år gammel tradition i Hjarbæk by, og er en opsparing til de ekstra udgifter der er forbundet med at holde jul.
Buddet kommer til din dør én gang om ugen, eller én gang om måneden og samler penge ind. Du får dit opsparede beløb udbetalt i december måned. Buddet får et mindre beløb pr. bog og renterne af de opsparede penge.
Ud over buddet, er der valgt en bestyrelse, der ser efter at alt går rigtigt til.

Det var Karoline Jensen der i 1945 startede indsamling af Julens Glæde i Hjarbæk. Første år indsamlede Karoline 10.920,75 kr., og der blev et beløb på 81 kr. i renter til Karoline. Alle indsamlede beløb blev ført i en stor protokol, den samme protokol anvendes også i dag.

I dag er 37 sparer med i Julens Glæde, og der bliver samlet et anseeligt beløb sammen.
Er det noget for dig at spare op i Julens Glæde, kontakt da "julemand" Jørgen Hansen tlf. 8664 2741.
Bestyrelsen er Frida Gravesen og Lis Hvass.
Dejligt at der stadig er liv i den gamle tradition, selv om rente niveauet er meget lavt.