Tilbage til Hjarbæk

Hjarbæk lokalplan

Maj 2019
En lokalplan er et regelsæt og retningslinjer for et bestemt område.
Lokalplanen fastlægger hvordan byggeri og linjer mm. skal være for et bestemt lokalt område
      – så kan borgere være enige eller uenige i planen, men som regel har der været mulighed for en vis indflydelse.
Der er en gældende lokalplan for Hjarbæk by og en lokalplan for sommerhus områderne.
Se gældende planer her Viborg Kommunes hjemmeside.