Tilbage til Hjarbæk

Stejlepladsen

Hjarbæk har som mange andre små fiske byer ved vandet en stejleplads.
Pladsen ligger som et grønt område ved havnen og små fiske skure, mellem Hjarbæk kro og fjorden.
Tidligere, da der var mange borgere der havde fiskeri som erhverv, var stejlepladsen større. Den var førhen også en del af den offentlige p-plads ved Hjarbæk kro. Men stejlepladsen er blevet mindre, i takt med at der er blevet færre fiskere, og behovet for p-pladser er blevet større.
 
Stejlepladsen var tidligere en plads som blev brugt af byens fiskere til at bøde (reparere) eller klare (rense) garn på. Åle ruser og andre fiskegarn blev tørret på stejler (nedrammede pæle), deraf navnet “stejleplads”, som er en tørre- og oplagsplads for fiske redskaber.
Der har tidligere været et tjærekar på stejlepladsen. En brønd eller et muret kar, hvor tjæren blev varmet op, og åleruser og garn om foråret blev trukket igennem. Garnene blev herefter lagt på en stor rist, så overskydende tjære kunne dryppe af, for til sidst at blive hængt til tørre på stejlepladsen.
Det var god beskyttelse for fiskegarn, som dengang ikke var lavet af nylon. Det har sikkert været et beskidt og hårdt arbejde i en tung tjære lugt.
Stejlepladsen i Hjarbæk fiskerleje tilhørte tidligere byens fiskere.
Stejlepladsen benyttes i dag som “legeplads” for byens borgere, besøgende i byen, sejlere og gæster på Hjarbæk kro. De få fritidsfiskere, der er tilbage, tørrer deres fiske garn på et enkelt stativ bag fiske skurene.
Byens borgere værner meget om stejlepladsen, og de fleste borgere har en holdning til stejlepladsen og dens fremtid.
Her afholdes byens årlige sommerfest, Sct. Hansfest, plads for fest telt for VM i sjægtesejlads, der spilles petanque og holdes ind imellem høst markeder mm.
Stejlepladsen tilhører i dag Viborg Kommune og alle byens borgere, og vedligeholdes af byens borgere og Hjarbæk Borgerforening.
 
På stejlepladsen findes en stor pælestak. Pæle som ikke længere anvendes, men som nærmest står til pynt, og er en af Hjarbæk bys vartegn. På gamle billeder, ses kæmpe store pælestakke, som førhen anvendes til fiskeri af ål i store pæle ruser.
Vælter pæle stakken i blæse vejr, er det ikke nemt at finde en fisker, der kan lave en rigtig fisker pælestak.