Hjarbæk

Velkommen til Hjarbæk.……………
“Byen i bunden af Limfjorden, med verdens smukkeste solnedgange” …… og meget mere.
På disse sider finder du oplysninger af mere lokal karaktér, som forhåbentlig er til gavn for borgere og tilflyttere mm.

 

Bladet Sprøjten

Velkommen til Sprøjten – byens blad. Sprøjten er Hjarbæk’s lokale talerør, hvor der kan læses om småt og stort som arrangementer, efterlysninger, referater, info til byens borgere, præsentation af nye “Hjarbækker” mm.Bladet udgives 3-4 gange om året, i 325 eksemplarer og om deles i Hjarbæk og Vorde by samt omkring liggende sommerhusområderNuværende redaktion kan ses i det aktuelle …

Borgerforening

Hjarbæk Borger- og Haandværkerforening blev stiftet 8 feb. 1939, og havde således i 2014 75 års jubilæum. Byens borgere ønskede el/gadebelysning i Hjarbæk, og det var om denne opgave Hjarbæk Borgerforening opstod. I dag afholdes årlige traditioner som fastelavn for byens børn, Sct. Hans fest, bankospil, nytårs gåtur mm., derudover arbejdes med aktuelle og relevante opgaver. …

Fest telt

Feb. 2018 Skal du holde fest og mangler tag over hovedet, ejer Hjarbæk Borgerforening et hvidt fest telt på ca. 5×8 m., som bruges til foreningens arrangementer. Teltet kan lejes af borgerforeningens medlemmer.  Henvendelse hos Hjarbæk Borgerforening.    

Fiske skure

arts 2018 Ved Hjarbæk havn findes en lille klynge, små karakteristiske og charmerende fiske skure. Skure som oprindelig skulle tjene til opbevaring af fiskegrej. Skurene er oprindeligt bygget af fisker familier, med de for hånden værende materialer. Bygget i træ med pandeplader som tag. Døre og vinduer var ofte en brugte materialer.De fleste skure har været …

Hjarbæk lokalplan

Feb. 2018 En lokalplan er et regelsæt og retningslinjer for et bestemt område. Lokalplanen fastlægger hvordan byggeri og linjer mm. skal være for et bestemt lokalt område       – så kan borgere være enige eller uenige i planen, men som regel har der været mulighed for en vis indflydelse. Der er en gældende lokalplan for …

Julens glæde

Feb. 2018 Julens Glæde er en godt. 70 år gammel tradition i Hjarbæk by, og er en opsparing, til de ekstra udgifter der er forbundet med at holde jul. Buddet kommer til din dør én gang om ugen / måneden og samler penge ind. Du får dit opsparede beløb udbetalt i december måned. Buddet får …

Parkering

Hjarbæk by besøges året igennem af mange turister, bilister til byens havn, sejlklub og erhvervsliv, samt omkringliggende sommerhusområder og campingplads. Som besøgende er parkering i Hjarbæk by muligt på de få offentlige parkeringspladser foran Hjarbæk kro, og ved stranden på Strandvejen. Undlad venligst at parkere på havnen, foran fiskeskure og foran offentlige affalds containere. Regler for …

Tøsefest

I 2004 tog Marlene, Marie, Tina N.H. og jeg Gitte initiativ til den første tøsefest. Festens tema blev Hjarbæk Husmoderforening, der senere kom til at hedde Skåneærmerne. Vi lavede 4 skåneærmer, der hvert år går videre, til de 4 der skal afholde næste fest. Tema forslag: “Hvordan undgår man mormor arme?” eller “hvordan køber man en …