Hjarbæk

Velkommen til Hjarbæk.……………
“Byen i bunden af Limfjorden, med verdens smukkeste solnedgange” …… og meget mere.
På disse sider finder du oplysninger af mere lokal karaktér, som forhåbentlig er til gavn for borgere og tilflyttere mm.

 

Bladet Sprøjten

Velkommen til Sprøjten – byens blad. Sprøjten er Hjarbæk’s lokale talerør, hvor der kan læses om småt og stort som arrangementer, efterlysninger, referater, info til byens borgere, præsentation af nye “Hjarbækker” mm.Bladet udgives 3-4 gange om året, i 325 eksemplarer og omdeles i Hjarbæk og Vorde by samt omkring liggende sommerhusområderNuværende redaktion kan ses i det aktuelle blad. …

Fiske skure på stejlepladsen

Maj 2019 Ved Hjarbæk havn findes en lille klynge, små karakteristiske og charmerende fiske skure. Skure som oprindelig skulle tjene til opbevaring af fiskegrej. Skurene er oprindeligt bygget af fisker familier bosiddende i Hjarbæk, bygget med de for hånden værende materialer og genbrug. Bygget i træ med pandeplader som tag. De fleste skure har været i en …

Flag og stang

Maj 2019 Dannebrog er ofte til tops i Hjarbæk by. Der flages bl.a. ved sjægte VM, byens sommerfest, konfirmationer, bryllupper, begravelser blandt byens borgere, tøsefest og ofte på officielle flag dage. Se officielle flagdage på Justitsministeriets hjemmeside. Ved indkørslen til byen på Bavnevej og Hjarbækvej samt ud for flere huse, står der små flagstænger. Disse flagstænger, …

Hjarbæk Borgerforening

Hjarbæk Borger- og Haandværkerforening blev stiftet 8 feb. 1939, og har således 80 års jubilæum i 2019. Byens borgere ønskede i 1939 el / gadebelysning i Hjarbæk, og det var om denne opgave Hjarbæk Borgerforening opstod. I dag afholdes årlige traditioner som fastelavn for byens børn, Sct. Hans fest, bankospil, nytårs gåtur mm., derudover arbejdes med …

Hjarbæk lokalplan

Maj 2019 En lokalplan er et regelsæt og retningslinjer for et bestemt område. Lokalplanen fastlægger hvordan byggeri og linjer mm. skal være for et bestemt lokalt område       – så kan borgere være enige eller uenige i planen, men som regel har der været mulighed for en vis indflydelse. Der er en gældende lokalplan for …

Julens glæde

Maj 2019 Julens Glæde er en godt. 70 år gammel tradition i Hjarbæk by, og er en opsparing, til de ekstra udgifter, der er forbundet med at holde jul. Buddet kommer til din dør én gang om ugen / måneden og samler penge ind. Du får dit opsparede beløb udbetalt i december måned. Buddet får …

Parkering

Hjarbæk by besøges året igennem af mange turister, bilister til byens havn, sejlklub og erhvervsliv, samt omkringliggende sommerhusområder og campingplads. Som besøgende er parkering i Hjarbæk by muligt på de få offentlige parkeringspladser foran Hjarbæk kro, og ved stranden på Strandvejen. Undlad venligst at parkere på havnen, foran fiskeskure og foran offentlige affalds containere. Regler for …

Tøsefest

I 2004 tog Marlene, Marie, Tina N.H. og jeg Gitte initiativ til den første tøsefest. Festens tema blev Hjarbæk Husmoderforening, der senere kom til at hedde Skåneærmerne. Vi lavede 4 skåneærmer, der hvert år går videre, til de 4 der skal afholde næste fest. Tema forslag: “Hvordan undgår man mormor arme?” eller “hvordan køber man en …