Hjarbæk

Velkommen til Hjarbæk.……………
“Byen i bunden af Limfjorden, med verdens smukkeste solnedgange” …… og meget mere.
På disse sider finder du oplysninger af mere lokal karaktér, som forhåbentlig er til gavn for borgere og tilflyttere mm.

 

Bladet Sprøjten

Feb. 2018 Velkommen til Sprøjten – byens blad Sprøjten er Hjarbæk’s lokale blad, hvor der berettes om småt og stort – som fester, arrangementer, efterlysninger, referater, info til byens borgere mm. – bladet udgives 3-4 gange om året i 325 eksemplarer. – bladet omdeles i Hjarbæk og Vorde by samt omkring liggende sommerhusområder – DU er meget …

Fiske skure

 Feb. 2018 Ved Hjarbæk havn findes en lille klynge, små karakteristiske og charmerende fiske skure. Skure som oprindelig skulle tjene til opbevaring af fiskegrej. Skurene er oprindeligt bygget af fisker familier, med de for hånden værende materialer. Bygget i træ med pandeplader som tag. Døre og vinduer var ofte en brugte materialer. De fleste skure har …

Julens glæde

Feb. 2018 Julens Glæde er en godt. 70 år gammel tradition i Hjarbæk by, og er en opsparing, til de ekstra udgifter der er forbundet med at holde jul. Buddet kommer til din dør én gang om ugen / måneden og samler penge ind. Du får dit opsparede beløb udbetalt i december måned. Buddet får …

Parkering

Hjarbæk by besøges året igennem af mange turister, bilister til byens havn, sejlklub og erhvervsliv, samt omkringliggende sommerhusområder og campingplads. Som besøgende er parkering i Hjarbæk by muligt på de få offentlige parkeringspladser foran Hjarbæk kro, og ved stranden på Strandvejen. Undlad venligst at parkere på havnen, foran fiskeskure og foran offentlige affalds containere. Regler for …

Stejlepladsen

Hjarbæk har som mange andre små fiske byer ved vandet en stejleplads. Pladsen ligger som et grønt område ved havnen og små fiske skure, mellem Hjarbæk kro og fjorden. Tidligere, da der var mange borgere der havde fiskeri som erhverv, var stejlepladsen større. Den var førhen også en del af den offentlige p-plads ved Hjarbæk …

Tøsefest

I 2004 tog Marlene, Marie, Tina N.H. og jeg Gitte initiativ til den første tøsefest. Festens tema blev Hjarbæk Husmoderforening, der senere kom til at hedde Skåneærmerne. Vi lavede 4 skåneærmer, der hvert år går videre, til de 4 der skal afholde næste fest. Tema forslag: “Hvordan undgår man mormor arme?” eller “hvordan køber man en …