Tilbage til Hjarbæk

Bladet Sprøjten

Velkommen til Sprøjten – byens blad.

Sprøjten er Hjarbæk’s lokale talerør, hvor der kan læses om småt og stort som arrangementer, efterlysninger, referater, info til byens borgere, præsentation af nye “Hjarbækker” mm.
Bladet udgives 3-4 gange om året, i 325 eksemplarer og omdeles i Hjarbæk og Vorde by samt omkring liggende sommerhusområder
Nuværende redaktion kan ses i det aktuelle blad.