Tilbage til Hjarbæk

Parkering

Hjarbæk by besøges året igennem af mange turister, bilister til byens havn, sejlklub og erhvervsliv, samt omkringliggende sommerhusområder og campingplads.
Som besøgende er parkering i Hjarbæk by muligt på de få offentlige parkeringspladser foran Hjarbæk kro, og ved stranden på Strandvejen.
Undlad venligst at parkere på havnen, foran fiskeskure og foran offentlige affalds containere.
Regler for parkering i Hjarbæk, kan ses på Viborg kommunes hjemmeside – Se Viborg kommune